Αρκετά χρόνια τώρα προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει με την κλιματική αλλαγή ……Του Βασίλη Ξυδιά

► Αρκετά χρόνια τώρα προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει με την κλιματική αλλαγή και μελετώ ό,τι σχετικό πέφτει στην αντίληψή μου. Αν και δεν έχω καταφέρει να καταλήξω σε κάποιο ξεκάθαρο συμπέρασμα, οφείλω να πω πως δεν έχω πειστεί από τη θεωρία της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής· άποψη, που δεκαετίες τώρα προβάλλεται ομόφωνα από τον ΟΗΕ, τους περιβαλλοντολόγους, τις οικολογικές οργανώσεις, τα μέσα ενημέρωσης κ.ά. σαν ένα είδος «παγκόσμιας σταθεράς».
► Υπάρχει επιστημονικός αντίλογος απέναντι στη θεωρία αυτή, που λέει με δυο λόγια: α) Ότι είναι παραπλανητικό το να μιλάμε για κλιματική αλλαγή σαν κάτι πρωτοφανές, αφού το κλίμα της γης δεν έπαψε ποτέ να αλλάζει, και μάλιστα με διακυμάνσεις πολύ μεγαλύτερες απ’ αυτές των τελευταίων δεκαετιών και με πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις στις ανθρώπινες κοινωνίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η επονομαζόμενη «Εποχή του Μικρού Παγετώνα» (Little Ice Age), που επηρέασε δραματικά την Ευρώπη μεταξύ 14ου και 19ου αιώνα. β) Ότι η κύρια αιτία για τις μεγάλες αλλαγές κλίματος, τόσο στο παρελθόν όσο και στις μέρες μας, είναι η ηλιακή δραστηριότητα (ηλιακές κηλίδες κ.λπ.), με δευτερεύουσες αιτίες τη μετατόπιση του άξονα της γης και τα ηφαίστεια, και όχι τόσο –ενδεχομένως και καθόλου– τα λεγόμενα «αέρια του θερμοκηπίου» (διοξείδιο του άνθρακα κ.ά.). Μια καλή σύνοψη του αντιλόγου αυτού μπορεί κανείς να βρει στο ντοκιμαντέρ «Η μεγάλη απάτη της πλανητικής υπερθέρμανσης” (The Great Global Warming Swindle)* που προβλήθηκε το 2007 από το βρετανικό Channel 4 – κάτι σαν απάντηση στην «Άβολη Αλήθεια» του Αλ Γκορ.
► Είπα και στην αρχή ότι μου είναι αδύνατον να παρακολουθήσω τα εκατέρωθεν επιχειρήματα από ένα επιστημονικό επίπεδο και πέρα. Βλέπω όμως τον ασφυκτικό έλεγχο που ασκείται τόσο επί της επιστημονικής κοινότητας, όσο και επί της κοινής γνώμης. Και αυτό με τοποθετεί ενστικτωδώς στην αντίθετη θέση απ’ αυτή της κλιματικής ορθοδοξίας.
* Το ντοκιμαντέρ «The Great Global Warming Swindle» με ελληνικούς υπότιτλους μπορείτε να το δείτε εδώ: https://vimeo.com/9092816 ή στο στο πρώτο σχόλιο.

Advertisements

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ-Ιανουάριος 2019

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=nOeUqsWGeBM%3D&tabid=37&language=el-GR&fbclid=IwAR2_z9mUwbpbhaHFZBgNAradRQeP1MX4izGzGQzy6y6b7stw9NuTZsaLnsE

Μεταβλητές ΑΠΕ Συστήματος (μΑΠΕΣ): μία άβολη αλήθεια από Απόστολο Ευθυμιάδη, Δρ. Μηχανικό, Διπλ. Μηχ/γο-Ηλ/γο Μηχανικό,,

1 Εισαγωγή και περίληψη

1.1 Ορισμοί

Με τον όρο «Σύστημα» εννοείται το σύνολο μηχανών ηλεκτροπαραγωγής, συμβατικών ή ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) μαζί με τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, είτε αυτά είναι «Διασυνδεδεμένα» με τις γειτονικές χώρες είτε «Αυτόνομα» όπως είναι τα συστήματα των νήσων.

Με τον όρο «μεταβλητές ΑΠΕ Συστήματος (μΑΠΕΣ)» ονομάζονται εκείνες οι τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) όπως είναι τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά, οι οποίες δεν παρέχουν εγγυημένη ή έστω 100% προβλέψιμη ισχύ στο σύστημα αλλά η παραγωγή τους εξαρτάται από μία μεταβλητή και τυχαία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας όπως είναι ο άνεμος ή ο ήλιος. Οι τεχνολογίες αυτές διαφέρουν από άλλες μονάδες ΑΠΕ ηλεκτροπαραγωγής όπως είναι οι υδροηλεκτρικές μονάδες ή οι μονάδες με καύση βιομάζας διότι οι τελευταίες αυτές είναι σε θέση να παρέχουν εγγυημένη ισχύ όπως και οι συμβατικές θερμικές μονάδες με χρήση καυσίμων και επομένως δεν περιλαμβάνονται στον όρο «μΑΠΕΣ».

1.2 Η έννοια της μεταβλητότητας

Η ηλεκτροπαραγωγή από τις μΑΠΕΣ εξαρτάται ευθέως από την ένταση της αντίστοιχης ανανεώσιμης πηγής ενέργειας (άνεμος ή ήλιος) και επομένως η μεταβλητότητα ηλεκτροπαραγωγής των μΑΠΕΣ είναι ευθέως ανάλογη της μεταβλητότητας των ΑΠΕ.

Η μεταβλητότητα αυτή είναι παρούσα σε διάφορα επίπεδα: ώρας, λεπτών, δευτερολέπτων και εκατοστών του δευτερολέπτων

Στο σχήμα 1 που ακολουθεί, δίδονται χαρακτηριστικές χρονοσειρές πραγματικών ανεμολογικών μετρήσεων σε περιοχή της Άνδρου, ανά 10 λεπτά και για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας. Εις το διάγραμμα αυτό εμφανίζεται η βασική χρονοσειρά μέσων τιμών δεκαλέπτου και με διακεκομμένες γραμμές τα όρια διακυμάνσεως των μετρήσεων εντός του δεκαλέπτου πλάτους ±2σ, όπου σ είναι η τυπική απόκλιση των μετρήσεων εντός του δεκαλέπτου. Επίσης εμφανίζεται και η μέγιστη ταχύτητα ανέμου δεκαλέπτου η οποία μετρήθηκε με μαύρη γραμμή. Οι γραμμές αυτές είναι τυπικές της μεταβλητότητας του ανέμου σε επίπεδο λεπτού η οποία κατά κανόνα έχει πλάτος μεταβολής ±15% ενώ οι ακραίες μεταβολές μπορεί να φθάσουν στο 100% όπως φαίνεται περί ώρα 12, 14 και 3 ώρα της δεύτερης ημέρας.

http://archaeopteryxgr.blogspot.com/2018/12/blog-post_3.html

Το κλίμα αλλάζει … εδώ και 4.5 δισεκατομμύρια χρόνια Δ. Κουτσογιάννης,

Η κινδυνολογία για την «κλιματική αλλαγή» και τις καταστροφές που φέρεται ότι θα επισύρει κυρίως σχετίζεται με κοινωνικο-πολιτικά και οικονομικά ενδιαφέροντα ή συμφέροντα, παρά με επιστημονικά δεδομένα. Η ίδια η έννοια της «κλιματικής αλλαγής» δεν έχει οριστεί επαρκώς ως επιστημονικός όρος. Στην πραγματικότητα ο όρος αποτελεί πλεονασμό, δεδομένου ότι η αλλαγή είναι σύμφυτη με την έννοια του κλίματος. Η μελέτη παλαιοκλιματικών δεδομένων και πληροφοριών, αλλά και ιστορικών υδρομετεωρολογικών χρονοσειρών δείχνει ότι το κλίμα πάντα άλλαζε, σε όλες τις χρονικές κλίμακες και όσο πίσω στον χρόνο μας επιτρέπουν οι μελέτες ανακατασκευής του κλίματος. Η υπόθεση ότι οι πρόσφατες αλλαγές (π.χ. η αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά περίπου 0.3°C τις τελευταίες τρεις δεκαετίες) είναι ανθρωπογενείς, διαφέροντας από τις φυσικές αλλαγές που πάντα συντελούνται, δεν στοιχειοθετείται. Για υποστήριξη αυτής της υπόθεσης έχουν χρησιμοποιηθεί κλιματικά μοντέλα, τα οποία όμως, όταν δοκιμάστηκαν σε ανεξάρτητες μελέτες, έδειξαν να μην αναπαράγουν σωστά το γνωστό κλιματικό παρελθόν. Κατά μείζονα λόγο, οι προβλέψεις αυτών των μοντέλων για το μέλλον δεν μπορεί να είναι αξιόπιστες.

PDF Πλήρες κείμενο (3327 KB)

Βλέπε επίσης: http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=323

Σημείωση:

Η ομιλία έγινε στα πλαίσια αντιπαράθεσης απόψεων, όπου την αντίθετη θέση, ότι το κλίμα «το αλλάζουμε» (είναι υπεύθυνες οι ανθρωπογενείς επιδράσεις) την ανάπτυξε ο Δ. Λάλας. Στην αρχή και στο τέλος της αντιπαράθεσης έγιναν ψηφοφορίες, με σύστημα βαθμολόγησης. Με 100% για την άποψη ότι «το αλλάζουμε», 0% ότι «αλλάζει» και 50% για την ουδέτερη θέση, πριν ξεκινήσει η αντιπαράθεση η πλάστιγγα έγερνε προς τη θέση «το αλλάζουμε» με 56% ενώ μετά το τέλος της αντιπαράθεσης έγερνε προς τη θέση «αλλάζει» με 41%.

Η αντιπαράθεση έχει βιντεοσκοπηθεί και βρίσκεται στην παραπάνω διεύθυνση (διάρκεια 130 λεπτά: 0.00′ Χαιρετισμοί – 5.00′ Παρουσίαση ΔΚ – 37.00′ Παρουσίαση ΔΛ – 68.00′ Δευτερολογίες – 88.00′ Ερωτήσεις – 129.00′ Αποτελέσματα ψηφοφορίας & Κλείσιμο).

«Μύθοι και αλήθειες για την κλιματική αλλαγή»-του Μιχάλη Χριστοδουλίδη

Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκε το global warming protection που εκδηλώθηκε με την αποδοχή της παραγωγής αερίων θερμοκηπίων ότι συμβάλουν στην ανορθόδοξη κλιματική αλλαγή, εξαιτίας της ανθρώπινης παρέμβασης.

Άποψη

του Μιχάλη Χριστοδουλίδη

Οι οπαδοί της θεωρίας του “Φαινομένου του θερμοκηπίου“, ισχυρίζονται πως το CO2 παρεμποδίζει την διαφυγή της θερμότητας στο διάστημα, στο ύψος των περίπου 6 χλμ., όπου την ανακλά πίσω στη Γη.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ισχυρίζονται πως εγκλωβίζεται θερμότητα στην ατμόσφαιρα του πλανήτη, όπως θα συνέβαινε μέσα σε ένα θερμοκήπιο, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε τώρα σε υπερθέρμανση.

Ακούγεται λογικό, όμως, στα θερμοκήπια, η θερμότητα δεν οφείλεται στις ιδιότητες αντανάκλασης του γυαλιού, αλλά στον κακό αερισμό του χώρου. Εάν εισαγόταν ψυχρότερος αέρας σ’ ένα θερμοκήπιο, η θερμοκρασία θα προσαρμοζόταν σε αυτή του περιβάλλοντος.

Για τον πλανήτη μας δεν τίθεται, βέβαια, θέμα έλλειψης αερισμού. Κανένα σώμα, το οποίο ακτινοβολεί ακατάπαυστα ενέργεια προς τα έξω –όπως η Γη- δεν μπορεί να θερμανθεί από μόνο του ή να ανεβάσει τη μέση θερμοκρασία του μέσα σε ένα ψυχρότερο περιβάλλον. Οι υπέρμαχοι αυτής της αντίληψης στο όνομα της οικολογίας κατάφεραν να δημιουργήσουν και να κινητοποιήσουν μια ολόκληρη βιομηχανία κέρδους και οικονομικών συμφερόντων (φόροι ρύπανσης CO2, τα γνωστά μερίδια ρύπων, στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στροφή στην πυρηνική ενέργεια κλπ.).

Σχεδόν όλα όσα έχουν ειπωθεί από την επικρατούσα επιστημονική κοινότητα και τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τα μειονεκτήματα των αερίων του θερμοκηπίου και κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα, πως αυξάνουν τη θερμοκρασία του πλανήτη μας, καταρρίπτονται -σύμφωνα με τα νέα δεδομένα – που συγκεντρώθηκαν από το ερευνητικό κέντρο Langley της NASA. Όπως αποδεικνύεται, όλα αυτά τα ατμοσφαιρικά αέρια του θερμοκηπίου, ψύχουν αντί να θερμαίνουν τη γη.

Αυτό αποδεικνύουν τόσο έρευνες της NASA όσο και έρευνες Ρώσων επιστημόνων. Όπως αναφέρθηκε από το Principia Scientific International (PSI), ο Martin Mlynczak και οι συνεργάτες του στη NASA παρακολούθησαν τις υπέρυθρες εκπομπές από την ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης κατά τη διάρκεια και ύστερα από μια πρόσφατη ηλιακή καταιγίδα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 8-10 Μαρτίου του 2013.

Αυτό που βρήκαν ήταν ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ενέργειας που απελευθερώνεται από τον ήλιο κατά τη διάρκεια αυτής της τεράστιας στεφανιαίας μαζικής εκτίναξης (CME) αντανακλάται πίσω στο διάστημα και όχι στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας της Γης.

Το αποτέλεσμα από το ερευνητικό κέντρο Langley της NASA, ήταν μια συνολική επίδραση ψύξης, η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς που γίνονται από το τμήμα κλιματολογίας της NASA, ότι τα αέρια θερμοκηπίων είναι μια αιτία της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες επιστημόνων, σύμφωνα με τις οποίες η υπερθέρμανση του πλανήτη αναφέρουν ότι όχι μόνο είναι ένας μύθος, αλλά κυριολεκτικά αποτελεί μια καλοστημένη απάτη, που στηρίζεται από στρατιές πολιτικών λόμπι, δημοσιογράφων, τραπεζιτών, επιχειρηματιών και άλλων παραγόντων. Απώτερος σκοπός είναι να πεισθεί η ανθρωπότητα ότι…ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ότι πρέπει να χρυσοπληρώνει την “πράσινη” ανάπτυξη.

Στην πραγματικότητα η Γη, σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, οδεύει σταθερά προς μία νέα εποχή παγετώνων, μετά τη λήξη της τελευταίας Βουρμίου Εποχής των πάγων, που άρχισε πριν από 100.000 χρόνια και έληξε πριν από 20.000 χρόνια, με αποτέλεσμα την οριστική καταβύθιση της Αιγηίδος, που είχε αρχίσει πριν από 2.000.000 χρόνια, και τη δημιουργία του Αιγαίου, όπου τα νησιά αποτελούν ναυάγια της καταβυθισθείσης ξηράς. Η δήθεν υπερθέρμανση του πλανήτη διαψεύσθηκε παταγωδώς πριν από λίγο καιρό με τις έντονες και συνεχείς χιονοπτώσεις στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία, στη Ν. Κορέα, ακόμη και… στην Αίγυπτο.

Στη Βόρεια Ντακότα επεκράτησαν θερμοκρασίες -45 βαθμών Κελσίου, χαμηλότερες και από εκείνες που επικρατούν στον Άρη, ενώ ακόμη και στην τροπική περιοχή της Φλώριδος η θερμοκρασία κατέβηκε στους -8 βαθμούς. Το ερώτημα είναι κατά πόσο το φαινόμενο του θερμοκηπίου, χωρίς το οποίο δεν θα υπήρχε ζωή στον πλανήτη, ευθύνεται για την υπερθέρμανση, και συγκεκριμένα το διοξείδιο του άνθρακος (CO2), οι εκπομπές του οποίου είναι μεν αυξημένες, αλλά δεν ευθύνεται για την υπερθέρμανση όσο οι υδρατμοί, που αποτελούν το 90% των αερίων της ατμοσφαίρας, ενώ το CO2 ανέρχεται μόλις στο 0,3%. Φωτογραφίες της NASA που παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έφεραν σε δύσκολη θέση τον πρώην επίτροπο της Ε.Ε., καθώς καταδείχθηκε πως οι πάγοι της Ανταρκτικής στα τέλη του 2013 είχαν αυξηθεί σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Οι ευρωβουλευτές που έφεραν το θέμα, κατήγγειλαν ότι η καραμέλα της υπερθέρμανσης και της “πράσινης” ανάπτυξης έχει σκοπό να φορολογήσει ασφυκτικά τους πολίτες όλου του κόσμου.

Ηχηρά ονόματα καθηγητών, παρουσιάζονται τώρα συχνά στην παγκόσμια κοινή γνώμη και καταγγέλλουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι η ίδια που συμβαίνει εδώ και χιλιάδες ή και εκατομμύρια χρόνια στη Γη, χωρίς να ευθύνεται γι’ αυτό η ανθρώπινη δραστηριότητα, ενώ ο διακεκριμένος Αμερικανός καθηγητής της Φυσικής του πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Harold Lewis, παραιτήθηκε πρόσφατα από την Ένωση Φυσικών και προειδοποίησε ότι σύντομα θα εκραγεί η φούσκα της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, όπου εμπλέκονται τρισεκατομμύρια δολάρια.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι η παλαιότερη γνωστή υπερθέρμανση συνέβη στην εποχή του χαλκού, στην Παλαιολιθική Ωλόκαινο Εποχή. Θερμική περίοδος συνέβη και στον Μεσαίωνα, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε βιομηχανική δραστηριότητα. Στην νεωτέρα περίοδο, η αυξημένη υπερθέρμανση σημειώθηκε πριν από 200 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στις αρχές του εικοστού αιώνα, στην προβιομηχανική εποχή, είχαμε πάλι υπερθέρμανση του πλανήτη, χωρίς να ευθύνεται γι’ αυτό η εκπομπή CO2 από ανθρώπινη δραστηριότητα.

Από το 1905 έως το 1940, οπότε υπήρχε μικρή σχετικώς βιομηχανική παραγωγή, είχαμε και πάλι αύξηση της θερμοκρασίας της Γης, καθώς ξέσπασε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και στην συνέχεια έγινε παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη για την ανασυγκρότηση του κόσμου. Όμως, στην δεκαετία του ’70 σταμάτησε η αύξηση της θερμοκρασίας, και μάλιστα όταν στην συνέχεια αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή, η θερμοκρασία έπεσε. Οι επιστήμονες που διαφωνούν με την διακήρυξη Αλ Γκορ, λένε ότι για το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν ευθύνεται το διοξείδιο του άνθρακος, αλλά οι υδρατμοί.

Οι επιστήμονες που διαφωνούν με την θεωρία της υπερθέρμανσης του πλανήτη λόγω εκπομπών CO2, υποστηρίζουν ότι η υπερθέρμανση συνδέεται αναπόσπαστα με την δραστηριότητα του Ηλίου, και πιο συγκεκριμένα με τις ηλιακές κηλίδες, που αποτελούν γιγαντιαίες μαγνητικές θύελλες.

Ήδη πολλοί επιστήμονες κάνουν κλιματικές προβλέψεις ακριβείας με δεδομένα που αντλούν αποκλειστικά από την ηλιακή δραστηριότητα. Αλλά πώς ξεκίνησε η ιστορία της υπερθερμάνσεως του πλανήτη; Διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον φυσικό Μπερ Μπόλιγκ, ο οποίος έκανε λόγο για υπερθέρμανση από CO2 που εκπέμπει η ανθρώπινη δραστηριότητα, ενώ μέχρι τότε επικρατούσε η αντίληψη ότι η Γη οδεύει προς νέα παγετώδη περίοδο, που είναι και η αλήθεια.

Το θέμα πολιτικοποιήθηκε επί κυβερνήσεων Θάτσερ, καθώς υπήρχε φόβος για ενεργειακή ανασφάλεια, που ενίσχυσε τα προγράμματα της πυρηνικής ενέργειας. Τεράστια κεφάλαια επενδύθηκαν με το πρόσχημα της προστασίας του πλανήτη από την υπερθέρμανση, παρά το γεγονός ότι ήταν γνωστή η ανεπανόρθωτη μόλυνση του περιβάλλοντος, που προκαλείται από τα απόβλητα των πυρηνικών σταθμών, αλλά και από τις ίδιες τις εγκαταστάσεις, που φάνηκε καλλίτερα με τα πυρηνικά ατυχήματα στις ΗΠΑ (Θρη Μάιλς Άιλαντ), στη Ρωσία (Τσέρνομπιλ) και στην Ιαπωνία (Φουκουσίμα).

Η υπερθέρμανση του πλανήτη έπιασε σαν σύνθημα, χωρίς να αναζητηθεί η επιστημονική αλήθεια, και ο πολύς αδαής κόσμος άρχισε να πιστεύει και να αισθάνεται, ότι βάζοντας το κλειδί στην μηχανή του αυτοκινήτου του, βλάπτει σοβαρά το περιβάλλον.

Αυτές οι ενοχές, που επέβαλε η παγκόσμια προπαγάνδα των γιγαντιαίων πολυεθνικών συμφερόντων, δημιούργησε το κατάλληλο κλίμα για την λήψη κάθε μέτρου, που θα μπορούσε να μειώσει την εκπομπή CO2 στην ατμόσφαιρα. Πολιτικά, τα κινήματα προστασίας του πλανήτη από την υπερθέρμανση, πλαισιώθηκαν κι από ακτιβιστές, που παρέμειναν ιδεολογικά ακάλυπτοι μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, μέσα σε ένα καπιταλιστικό κόσμο, όπου έπρεπε να μιλούν για… αντικαπιταλισμό, διατρέχοντας έτσι τον κίνδυνο να περάσουν ακόμη και από ειδικά δικαστήρια, όπως οι ναζί.

Έτσι προτίμησαν να γίνουν οικολόγοι. Κυβερνητικά κονδύλια διετέθησαν, ακόμη και μέσω των λεγομένων ΜΚΟ, και επιχειρηματίες έκαναν επενδύσεις. Πολλοί καθηγητές, επιστήμονες, δημοσιογράφοι, κλιματολόγοι, μετεωρολόγοι κ.ά. κινδύνευαν πλέον να χάσουν την δουλειά τους, αν δέχονταν ότι δεν υπάρχει υπερθέρμανση λόγω CO2, αλλά προσωρινή αλλαγή κλιματικών συνθηκών, σαν αυτές που σημειώθηκαν άπειρες φορές στο παρελθόν. Τελικά θεσμοθετήθηκε ότι ο άνθρωπος ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή, καθώς πλέον χιλιάδες επαγγέλματα εξαρτώνται από την υπερθέρμανση.

Ο Τραμπ το πρώτο πράγμα που έκανε μετά την κατάργηση του Obamacare ήταν και η κατάργηση των συμφωνιών που αναφέρονται στα μέτρα για την κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς όπως συμβαίνει και με τους ένθερμους υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης που υποκινούνται από τα γνωστά οικονομικά κέντρα και λέσχες, έτσι και ο μύθος της κλιματικής αλλαγής εντάσσεται μέσα σε αυτά τα δόλια σχέδια.

Όταν η επιστημονική αλήθεια είναι κατευθυνόμενη και όταν επιστήμονες εξαγοράζονται για να λανσάρουν θεωρίες και έρευνες ως προϊόν εξαγοράς συνειδήσεως αυτό αποτελεί τον μεγαλύτερο εφιάλτη της ανθρωπότητας. Μήπως τελικά ήρθε η ώρα όπου η επιστημονική κοινότητα και οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να στραφεί στην αντιμετώπιση της μόλυνσης του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από τα βιομηχανικά λύματα, που αποδεδειγμένα σκοτώνουν τον άνθρωπο και τα έμβια όντα του πλανήτη.

Τελειώνοντας, θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την πράσινη ενέργεια, σαφώς έχει τα γνωστά οφέλη, αλλά αν αυτό πρέπει να συνδέεται με τις εκπομπές αερίων που επιδρούν στην κλιματική αλλαγή διερευνάται.

Χριστοδουλίδης Μιχάλης Γ
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ
Ενεργειακός Επιθεωρητής Εκπρόσωπος Τύπου και μέλος του Δ.Σ του Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ

 

Υ.Γ .Ἐξαιρετική ἀνάλυση τοῦ συναδέλφου Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ἡ φωνή τοῦ ὀποίου προστιθέμενη εἰς τις φωνές πολλῶν ἐγκύρων συναδέλφων μηχανικῶν καὶ ἐπιστημόνων συμβάλει σημαντικά εἰς την ἀφύπνυση τῆς κοινῆς γνώμης δια την μεγαλύτερη ἀπάτη ὅλων τῶν ἐποχῶν, δηλαδή τῆς δῆθεν ἀνθρωπογενοῦς ὑπερθερμάνσεως τοῦ πλαντή και μάλιστα ἀπό τις ἐκπομπές διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος!!!

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ olympia.gr! Το πλήρες πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για την κατολίσθηση στο ορυχείο Αμυνταίου

 netakias.com on Φεβρουάριος 20, 2019

olympiadaΤΟ olympia.gr ΕΣΩΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ!25 Μάιου 2017 EKTAKTO-Ανησυχία από ρωγμές στο Ορυχείο Αμυνταίου 

Η έρευνα του Συνηγόρου σχετικά με την κατολίσθηση στο λιγνιτωρυχείο Αμυνταίου που συνέβη στις 10.6.2017 αναδεικνύει ως μείζον το πρόβλημα των ελεγκτικών υπηρεσιών διαχρονικά.

Ο Συνήγορος συνέταξε Πόρισμα με τα συμπεράσματα-διαπιστώσεις και τις προτάσεις του και αναμένει την ανταπόκριση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Το πλήρες πόρισμα:

https://www.synigoros.gr/resources/docs/20190215-porisma.pdf

Και η περίληψη:

https://www.synigoros.gr/resources/20190215-perilipsi-porismatos.pdf

Αξίζει να θυμηθούμε την τεράστια επικοινωνιακή εκστρατεία που ξεκίνησε την ίδια κιόλας μέρα της κατολίσθησης από τηλεοπτικά κανάλια, εφημερίδες και ιστοσελίδες, με στόχο να «προστατευθεί» η ΔΕΗ και να μη συζητηθούν οι ευθύνες της για την καταστροφική αστοχία.

Να θυμηθούμε επίσης τις επιθέσεις που δέχτηκαν εκείνο το διάστημα όσοι μίλησαν ανοιχτά για τις ευθύνες τη ΔΕΗ και μάλιστα προέβλεψαν την κατάρρευση του ορυχείου, όπως ο μηχανικός μεταλλείων της ΔΕΗ κ. Μάριος Λεονάρδος.

Αλλά και τη μήνυση για «ψευδή καταμήνυση και δυσφήμηση ανώνυμης εταιρείας» που δέχτηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε. ο φίλος Νίκος Στεφανής, πρώην μηχανικός επί 25 χρόνια στα λιγνιτωρυχεία της, επειδή τόλμησε να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά με την οποία ζητούσε να διερευνηθούν οι ευθύνες της επιχείρησης.

Δύο διαφορετικές επιτροπές δημιουργήθηκαν για να διερευνήσουν τα αίτια της καταστροφής – μία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μία εσωτερική της ΔΕΗ – και δύο πορίσματα συντάχθηκαν.

Κανένα δεν είδε το φως της δημοσιότητας, ενώ το πόρισμα της ΔΕΗ δεν κοινοποιήθηκε ούτε στο αρμόδιο Υπουργείο! Από τα λίγα, προσεκτικά διατυπωμένα, στοιχεία των πορισμάτων που δημοσιοποιήθηκαν φαινόταν να επιρρίπτονται ευθύνες στη γεωλογία, τα νερά, τα ρήγματα, πάντως όχι στη ΔΕΗ και την εξορυκτική δραστηριότητα.

Το πιο τραγικό σημείο του πορίσματος είναι η διαπίστωση ότι «Ενάμισι χρόνο μετά το συμβάν της κατολίσθησης οι εργασίες του Ορυχείου Αμυνταίου υλοποιούνται χωρίς εγκεκριμένες μελέτες, αποδεικνύοντας τη συνέχιση της κακής πρακτικής της επιχείρησης όσο και των διοικητικών μηχανισμών της χώρας και αδιαφορώντας για τις ενδεχόμενες συνέπειες.»

Aπό καταστροφή σε καταστροφή τίποτα δεν αλλάζει και από καθαρή τύχη δεν έχουμε θρηνήσει ακόμα θύματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ https://antigoldgr.org/blog/2019/02/18/to-plires-porisma-tou-synigorou-tou-politi-gia-tin-katolisthisi-sto-orycheio-amyntaiou-skouries/#comment-97996

Κοζάνη: Πρώτη συνάντηση τεχνικών κλιμακίων της Παγκόσμιας Τράπεζας και ΕΕ για την απολιγνιτοποίηση της περιοχής. Τον Αύγουστο του 2020 το τελικό σχέδιο θα κατατεθεί στην ΕΕ

 

Και τώρα η Δυτική Μακεδονία θα μείνει να μετρήσει τις πληγές της …
Πληγές που στο βωμό του Εθνικού Συμφέροντος θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες στο ανάγλυφο της περιοχής.
Πληγές που μια κοινωνία καλείται να αντιμετωπίσει τώρα που η ευδαιμονία των royalities … τερματίζει!

Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που έχει καταθέσει χρήματα από τον δικό της προϋπολογισμό ύψους 60 εκ  υπέρ του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

 

 

https://www.vetonews.gr/oikonomia/item/52655-kozanh-prwth-synanthsh-technikwn-klimakiwn-ths-pagkosmias-trapezas-kai-ee-gia-thn-apolignitopoihsh-ths-periochhs-ton-aygoysto-toy-2020-to-teliko-schedio-tha-katatethei-sthn-ee