Σταθάκης: Αυτοί είναι οι πυλώνες της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής – 21.2.2018

Τους βασικούς πυλώνες της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την εξοικονόμηση ενέργειας, παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας σήμερα στην 1ησυνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα.

«Βασικός άξονας της στρατηγικής μας είναι η αλλαγή του ενεργειακού μείγματος, θέτοντας ως στόχους την αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Εμείς, προσθέτουμε στη συζήτηση ένα τρίτο πολύ σημαντικό πεδίο, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Αυτό, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας με πολύ συγκεκριμένους στόχους και μέτρα πολιτικής», υπογράμμισε ο κ. Σταθάκης.

Παράλληλα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι θα υπάρξει εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς προκειμένου να υπάρξει ένας συγκροτημένος ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας. «Θα γίνουν διαδοχικοί κύκλοι συζητήσεων, που θα ωριμάσουν, εν πολλοίς, τη διαδικασία», σημείωσε.

Ο κ. Σταθάκης ανέφερε ότι η Εθνική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα παίζει καθοριστικό ρόλο ώστε να διασφαλιστούν τόσο η στρατηγική όσο και τα μέτρα πολιτικής του ενεργειακού σχεδιασμού και να υπάρχει συμβατότητα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία θα υποβληθεί το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που θα εκπονήσει η Εθνική Επιτροπή.

Ο γενικός γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών και πρόεδρος της Επιτροπής, Μιχάλης Βερροιόπουλος, παρουσίασε με λεπτομέρειες το πλαίσιο της διαβούλευσης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για τη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου, τονίζοντας παράλληλα την αναγκαιότητα ο σχεδιασμός να συνοδεύεται από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Advertisements

Γλώσσα και Ευρώ: Τι Μπορεί να Λεχθεί και τι Όχι (Γράφει ο Σπύρος Στάλιας*)

Εισαγωγή: Το Νεοφιλελεύθερο Μακροοικονομικό Υπόδειγμα αποδεικνύει ότι στο  καπιταλιστικό σύστημα ενυπάρχουν εκ  φύσεως … δυνάμεις, οι οποίες ενεργούν αυτόματα,  έτσι στο σύστημα να μην υπάρχουν υφέσεις και οικονομικοί κύκλοι ή η λειτουργία του  συστήματος  να αποκαθιστάται αυτομάτως μετά από μια αιφνίδια διαλυτική εξωγενή παρέμβαση.

Το σύστημα αυτό έχει επικρατήσει στην ευρωζώνη, υπό αυτό το σύστημα διοικούμεθα, και περιγράφεται με σαφήνεια στην Συνθήκη του Μάαστριχτ αλλά και σε άλλες εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το Νεοφιλελεύθερο Υπόδειγμα είναι μια πνευματική σύλληψη της  λειτουργίας της πραγματικότητας και κατά συνέπεια έχει την δική του εσωτερική λογική αλλά και την δική του γλώσσα.

Η γλώσσα είναι δίπλα στο πνεύμα να εκφραστεί, αφού το πνεύμα πάντα προηγείται της γλώσσας, αλλά και το πνεύμα προετοιμάζει την γλώσσα να αυτόοργανωθεί. Γλώσσα και πνεύμα συνεργάζονται.

Η γλώσσα του ευρώ εκφράζει την λογική του συστήματος μέσω της αλληλοεπίδρασης των μεταβλητών που το συνιστούν. Έτσι έχουμε πλήρη θεωρία των κύριων μεταβλητών του συστήματος που είναι η παραγωγή, η απασχόληση, οι πραγματικοί μισθοί και τα επιτόκια, πλήρη θεωρία του χρήματος και των τιμών και από εκεί με βάση τα παραπάνω αναπτύσσονται θεωρίες της διανομής του εισοδήματος, της οικονομικής ανάπτυξης,  θεωρία για τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας, του Κράτους, της Φορολογίας  και του Δανεισμού και για την φύση της Δημοκρατίας.

Με βάση ολ’ αυτά, υπάρχουν προτάσεις που μπορούν να λεχθούν αν λάβουμε  ως αληθή τα παραπάνω. Αλλά υπάρχουν  και προτάσεις οι όποιες δεν μπορούν να λεχθούν μέσα στο ευρώ, που αν λεχθούν δεν εκφράζουν τίποτα, και τέλος πάντων αποδεικνύουν έλλειψη οικονομικής και πολιτικής γνώσης, για το πώς λειτουργεί η ευρωζώνη και το κράτος του ευρώ. Αν πολιτικά επιμένουν κάποιοι, τέτοιες  προτάσεις να τις εκφράζουν, σαν βάση σωτηρίας της Ελλάδος και του Λάου της, κάνουν κακό και εκτίθενται.

Λανθασμένες Προτάσεις

Δημιουργία παραγωγικού μοντέλου

Η δημιουργία παραγωγικού μοντέλου μέσα στο ευρώ είναι λόγος κενός περιεχομένου. Το μοντέλο ανάπτυξης του ευρώ, είναι πλήρως συνυφασμένο με την ελεύθερη αγορά, που αποκλείει οποιοδήποτε παρέμβαση του κράτους, η άλλης δύναμης, να  κατευθύνει την παραγωγή προς την μια ή άλλη κατεύθυνση. Όλα βασίζονται στην αγορά εργασίας. Στο υπόδειγμα του ευρώ, η αγορά εργασίας είναι σε διαρκή ισορροπία ως αποτέλεσμα της ευκαμψίας των πραγματικών μισθών.

Η ζήτηση για εργασία καθορίζεται από το επίπεδο της τεχνολογίας που είναι ενσωματωμένη στην παραγωγή και η προσφορά εργασίας καθορίζεται από τις προτιμήσεις των εργαζομένων για εισόδημα και   για ανάπαυση.

Οι πραγματικές μεταβλητές στο υπόδειγμα του ευρώ –πραγματικοί μισθοί, απασχόληση, πραγματικό ΑΕΠ και επιτόκιο- προσδιορίζονται ταυτοχρόνως από την επίτευξη της ισορροπίας στην αγορά εργασίας.

Κατά συνέπεια σε αυτόν τον αυτοματισμό, που εξασφαλίζει την ανάπτυξη, είναι αδιανόητο κάποιος να παρέμβει και να τον μεταβάλει. Αντιθέτως θα δημιουργήσει στην αγορά εργασίας ανωμαλία που θα ανακόψει την διαδικασία της ανάπτυξης. Άλλωστε στο Κράτος του Ευρώ, το Κράτος έχει αναλάβει αυτόν τον ρόλο, την διαφύλαξη της αγοράς εργασίας από κάθε παρέμβαση. Όλες τις άλλες πολιτικές, που ασκεί ένα επικυρίαρχο κράτος, τις έχει παραδώσει τις Βρυξέλλες και στην ΕΚΤ.

Άρα η πρόταση ’δημιουργία παραγωγικού μοντέλου’ μέσα στο ευρώ δεν έχει περιεχόμενο, το ευρώ έχει τους δικούς του μηχανισμούς.

Αντίθετα σε μια χώρα που εκδίδει το νόμισμα της, η δημιουργία παραγωγικού μοντέλου δεν είναι μόνο εφικτή αλλά και επιβεβλημένη. Η ανάπτυξη της Δύσης, μετά τον Πόλεμο και στο Πλαίσιο το Μπρέττον Γούντς, στηρίχτηκε σε 5ετη προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης, χωρίς να παραβλέψουμε και την συσσώρευση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Ευρώπη από το ‘σταλινικό υπόδειγμα.

  Δημιουργία θέσεων εργασίας

Ένα κράτος που εκδίδει το δικό του νόμισμα κάλλιστα μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας έως την πλήρη απασχόληση. Αφού εκδίδει το δικό του νόμισμα δεν θα έχει πρόβλημα χρηματοδότησης των θέσεων εργασίας. Άρα, σε ένα κράτος που εκδίδει το νόμισμα του, το να τίθεται το θέμα δημιουργίας θέσεων εργασίας είναι και θεμιτό και επιβεβλημένο, αν τυχόν υπάρξει ανεργία λόγω ελλιπών δαπανών του ιδιωτικού τομέα.

Στο κράτος του ευρώ όμως είναι αδιανόητο να υπάρξει ανεργία μη ηθελημένη. Δηλαδή θες και δεν δουλεύεις.   Οι εύκαμπτοι μισθοί πάντα θα εγγυώνται τον μηχανισμό της πλήρους απασχόλησης. Εάν υπάρξει ανεργία αυτό θα οφείλεται ότι τα εργατικά συνδικάτα και το κράτος έχουν παρεισφρήσει στην αγορά εργασίας έτσι ώστε η προφορά και ζήτηση εργασίας να μην δρουν ανεμπόδιστα με αποτέλεσμα η ανεργία να είναι επιμένουσα.

Ακριβώς εδώ σε αυτό το θεωρητικό και πρακτικό σημείο η Τρόικα κατηγορεί τις Ελληνικές Κυβερνήσεις, ότι δεν διαλύουν την αγορά εργασίας και οτιδήποτε που δεν την αφήνει να λειτουργήσει ελεύθερα (συντάξεις, περίθαλψη, κοινωνικό κράτος, εργατική περιουσία, πλειστηριασμοί) με αποτέλεσμα τα μνημόνια να μην είναι αποτελεσματικά.

Άρα από την μια η ΕΚΤ πρέπει να εγγυάται ότι η προσφορά χρήματος  δεν θα είναι υπερβολική και η Κυβέρνηση, από την άλλη, με την νομοθεσία να εγγυάται ότι η αγορά εργασίας ελεύθερα θα εξισορροπεί την προσφορά και την ζήτηση.

Για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας θα πρέπει μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις και κρατικές δαπάνες να μειωθούν  δραματικά.

Κατά συνέπεια μέσα στο  ευρώ, με άλλα μέσα και τρόπους να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας αποκλείεται, ή να παρεμποδίσουμε την ροη των νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό.  Η πρόταση αυτή δεν έχει υλικό περιεχόμενο.

Ενίσχυση των Επενδύσεων

Επίσης ακούγονται από πολλά χείλη ανθρώπων με καλή πρόθεση, να ενισχυθούν οι επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Φυσικά στο κράτος του  ευρώ δεν υπάρχει λόγος για τέτοια ανησυχία, αφού εγγυημένα ότι θα παραχθεί θα πωληθεί. Η σε ισορροπία αγορά εργασίας, θα είναι συνεπής με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών αφού η μεταβολή του επιτοκίου θα εξισώνει τις αποταμιεύσεις με τις επενδύσεις, και έτσι δεν μπορεί να εκδηλωθεί ελλειμματική συνολική ζήτηση.

Άρα η πρόταση να βρεθεί μια λύση για να προωθηθούν οι επενδύσεις  μέσα στο κράτος του ευρώ είναι άνευ ουσιαστικού περιεχομένου, αφού ο σύστημα μόνο έχει μεριμνήσει για την ισορροπία αποταμιεύσεων και  επενδύσεων.

Πολιτική Συνεργασία

Το πλέον παράλογο, από πλευράς των δυνάμεων που είναι υπέρ της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα, είναι, η υπό το πρόσχημα της αποτυχίας των μνημονίων, η πρόσκληση για συνεργασία με δυνάμεις που είναι υπέρ της παραμονής στο ευρώ ή που εντέχνως αποφεύγουν να πάρουν θέση πάνω στο θέμα του  νομίσματος.

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί το εξής. Η άσκηση  νομισματικής πολιτικής είναι ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο τα σύγχρονα κράτη οικοδομούν την ανεξαρτησία τους. Ίσως και άλλα να απαιτούνται, αλλά χωρίς την άσκηση της νομισματικής πολιτικής αποκλείεται ένα κράτος να είναι ανεξάρτητο.

Κατά συνέπεια προσκλήσεις για συνεργασία, με στόχο συγκρότηση εθνικών σχεδίου ανάπτυξης, ή την δημιουργία θέσεων εργασίας ή για την προώθηση των επενδύσεων είναι από χέρι καταδικασμένες, διότι οι δυνάμεις που θα συγκροτήσουν ένα τέτοιο μέτωπο, είναι σε σύγκρουση από την φύση των θεωριών τους, και ένα μέρος των δυνάμεων αυτών δεν έχει αντίληψη γα την φύση της οικονομικής ανεξαρτησίας και δεν παίρνει θέση επί του εθνικού νομίσματος.

Για να γίνει αυτό ξεκάθαρο, σκεφτείτε ότι τα κινήματα του εθνικού νομίσματος βαθειά πιστεύουν ότι μια αύξηση της ζήτησης δεν σημαίνει αύξηση των τιμών όπως  πιστεύουν οι απολογητές του ευρώ  ή που θεωρούν ότι νόμισμα δεν παίζει κανένα ρόλο στην οικονομία. Ακόμα οι απολογητές του Εθνικού Νομίσματος πιστεύουν ότι αύξηση του κατώτερου μισθού ή του πραγματικού μισθού δεν οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας, όπως πιστεύουν οι νεοφιλελεύθεροι του ευρώ, αλλά στην αύξηση της απασχόλησης, όπως επίσης η αύξηση των πραγματικών μισθών δεν οδηγεί σε μείωση των κερδών. Επιπλέον  μείωση του ρυθμού  των αποταμιεύσεων δεν οδηγεί κατ ανάγκη στη μείωση των επενδύσεων, όπως οι νεοφιλελεύθεροι ισχυρίζονται,  ούτε μειώνεται ο ρυθμός της ανάπτυξης της οικονομίας, και ακόμα  ένα ευέλικτο σύστημα τιμών δεν εγγυάται καθ οιονδήποτε τρόπο την επαναφορά της οικονομίας στην ισορροπία. Τέλος το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού δεν οδηγεί ούτε στον πληθωρισμό ούτε και στην  αύξηση του επιτοκίου.

Με άλλα λόγια η Πολιτική Οικονομία του Εθνικού Νομίσματος έχει άλλες αρχές σε σχέση με την Πολιτική Οικονομία του Ευρώ και το κυριότερο η πρώτη βασίζεται στην συνεργασία της κοινωνίας ενώ η δεύτερη στην ατομικότητα.

Επίλογος

Οι θέσεις της οικονομίας του εθνικού νομίσματος είναι κρυστάλλινες και διαυγείς που δεν αφήνουν  περιθώρια συνεργασίας με άλλες δυνάμεις, που έχουν άλλες αρχές. Μια τέτοια συνεργασία, που ευθύς εξ αρχής για να υπάρξει θα πρέπει να παρακάμψει  θεωρητικά ζητήματα τα οποία έχουν όμως πρακτική αξία, στο τέλος θα είναι νάρκη στην διαδικασία της ανάκτησης της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Αυτόνομης Εθνικής Ανάπτυξης.

Στη χώρα διαθέτουμε έξοχα ρεαλιστικά οικονομικά κείμενα που μπορούν να συστήσουν μια Εθνική Πλατφόρμα ενότητας για την επάνοδο στο Εθνικό Νόμισμα.

Μετά Λαός θα αποφασίσει  τι θέλει.

* Οικονομολόγος Ph.D  / spyridonstalias@hotmail.com

Σχετικά με τα «θερμά» επεισόδια.-19/2/2018 Νίκος Καρατουλιώτης Υποστράτηγος Ε.Α.

Επειδή τελευταία υπάρχει σωρεία παραπληροφόρησης και οι διάφοροι «αναλυτές» αντί να ενημερώσουν τον κόσμο, τον παραπληροφορούν. Κρίνω σκόπιμο να γράψω δυο αράδες απευθυνόμενος στον μέσο έλληνα, ο οποίος μπορεί να μην έχει γνώσεις υψηλής στρατηγικής, αλλά έχει τον κοινό νου.
Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΡΑΣΗΣ «ΘΕΡΜΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ».
Από στρατιωτικής άποψης δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός της παραπάνω φράσης, σε κανένα στρατιωτικό εγχειρίδιο. Αλλά στην πράξη και στην καθομιλουμένη όταν λέμε θερμό επεισόδιο, εννοούμε μια στρατιωτική εμπλοκή μικρής σχετικά έντασης και όχι πόλεμο. Ουσιαστικά λειτουργεί σαν βαλβίδα ασφαλείας εκτόνωσης σε μια περιοχή όπου έχουμε υπερσυσσώρευση στρατιωτικών δυνάμεων. Σε πολλές δε περιπτώσεις, επέρχεται η νηνεμία και λειτουργεί λυτρωτικά προς αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.
Ως εκ τούτου δεν πρέπει να πανικοβάλλεται ο ελληνικός λαός στο άκουσμα της φράσης «θερμό επεισόδιο» καθόσον δεν σημαίνει πόλεμος, αλλά μια μικρή στρατιωτική εμπλοκή ολίγων ορών ή και ημερών με λίγες στρατιωτικές δυνάμεις.
ΤΙ ΕΠΕΙΔΙΩΚΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ?
Απλά η Τουρκία προσπαθεί να «γκριζάρει» την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και της Μεσογείου, προκειμένου σε βάθος χρόνου να επιτύχει επεκτατικές γεωστρατηγικές βλέψεις και ενδεχομένως εθνικό ακρωτηριασμό σε βάρος της Ελλάδας.
Απ’ ότι συμπεραίνεται στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η διχοτόμηση του Αιγαίου και της Μεσογείου στον 25 μεσημβρινό. Ο οποίος πρακτικά υλοποιείται, εάν χαράξουμε μια ευθεία από την Καβάλα- Κρήτη- Κύπρος.

Διαχρονικά το Αιγαίο αλλά και τμήμα της Ανατολικής Μεσογείου εθεωρείτο μια ελληνική λίμνη όπου οι έλληνες συνωστίζονταν σαν τα βατράχια στα παράλια (κατά τον Πλάτωνα).
Μετά τα γεγονότα του 74 στην Κύπρο, η Τουρκία αρχίζει τις παραβιάσεις τόσο στον εναέριο χώρο αλλά και στον θαλάσσιο. Στην συνέχεια οι παραβιάσεις μετατράπηκαν σε αμφισβητήσεις της εθνικής κυριαρχίας μας και με τα γεγονότα των Ιμίων σε διεκδικήσεις προσάρτησης πλήθους ελληνικών νησιών σε πρώτη φάση και την διχοτόμηση του Αγαίου σε δεύτερη φάση.
Ουσιαστικά η Τουρκία με το πες πες όλο και κάτι θα μείνει, επέτυχε τον αντικειμενικό σκοπό της δηλαδή στο «γκριζάρισμα» της περιοχής.
Όσο για τις ανακοινώσεις των ελλήνων πολιτικών ότι τα Ίμια είναι και θα παραμείνουν ελληνικά, είναι λόγια άνευ περιεχομένου και για του λόγου το αληθές, ας τολμήσει αυτός που λέει τα παραπάνω ή ακόμη και ένας απλός έλληνας πολίτης να πάει ακόμη και ολιγόλεπτη παραμονή.
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΝΔΟΤΙΣΜΟΣ.
Ο ενδοτισμός του ελληνικού πολιτικού σκηνικού, είναι διαχρονικός με κορυφαίες αποτρόπαιες πράξεις :
1. Το 74 όπου ο εξωμότης Ιωαννίδης διέπραξε το ολέθριο λάθος του πραξικοπήματος στην Κύπρο και όταν εισέβαλαν οι τούρκοι έδωσε εντολή της μη αντίστασης (παρά την συντριπτική υπεροχή του ελληνικού στρατού.
2. Την περίφημη φράση από τον «εθνάρχη» Κωνσταντίνο Καραμανλή, « Η Κύπρος κείται μακράν», όταν οι τούρκοι πραγματοποιούσαν τον Αττίλα 2 και από 2% του προγεφυρώματος το μετέτρεψαν σε 38 % με αποτέλεσμα την δημιουργία του ψευδοκράτους.
3. Το 96 όταν κυβέρνηση του Σημίτη υπέστειλε την σημαία από τα Ίμια με το αχαρακτήριστο « πέστε ότι την σημαία την πείρε ο αέρας.
4. Στις 8 Ιούλιου 1997 όπου στη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας και Τουρκίας (κκ Σημίτης Και Οζάλ), συμφώνησαν ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να ανοίξει η κερκόπορτα των τουρκικών διεκδικήσεων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.
5. Έτσι με αυτά και τούτα φτάσαμε στο σήμερα όπου στις 23:40 της 12ης Φεβρουαρίου, όπου ένα παλαιάς τεχνολογίας (πλην όμως ογκώδες και οπλισμένο)το τουρκικό πλοίο «UMUT» εμβόλισε την ναυαρχίδα της ελληνικής ακτοφυλακής «Γαύδος», το οποίο είναι τελευταίας τεχνολογίας, πλην όμως άοπλο.
Στο παραπάνω περιστατικό πρέπει να καταλογιστούν οι τεράστιες ευθύνες της πολιτικής αλλά και λιμενικής ηγεσίας, γιατί άφησαν αυτό το υπερσύχρονο σκάφος εντελώς άοπλο, ενώ θα μπορούσαν να το είχαν εξοπλίσει τουλάχιστον στοιχειωδώς και άνευ κόστους μιας και υπάρχει πληθώρα πυργίσκων και πυροβόλων στο ναύσταθμο, από πολεμικά πλοία που έχουν αποσυρθεί.
Είναι αδιανόητο να στέλνεις την ναυαρχίδα του λιμενικού να περιπολεί στην περιοχή των Ιμίων εντελώς άοπλη, εκτός και αν λειτούργησαν με το γνωστό φοβικό σύνδρομο της …..«αυτοσυγκράτησης» και….. «ψυχραιμίας».
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος γενικής σύρραξης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, καθόσον οι συσχετισμοί είναι υπέρ της Ελλάδας για τους παρακάτω λόγους.
1. Από γεωστρατηγικής άποψης το νησιωτικό σύμπλεγμα με την πληθώρα των νήσων και βραχονησίδων δίνουν ένα σοβαρό πολλαπλασιαστή ισχύος στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας. Περιληπτικά και απλοϊκά θα μπορούσα να πω ότι λειτουργού σαν αβύθιστα αεροπλανοφόρα και εύκολα με την τοποθέτηση των οπλικών συστημάτων να επιφέρουν τεράστιες απώλειες στον επιτιθέμενο.
2. Η Τουρκία στερείται παντελώς αντιαεροπορικής άμυνας μεγάλου και μεσαίου βεληνεκούς. Σε αντίθεση με την Ελλάδα (patriot- S300- TOR M1 κλπ)
3. Η Ελλάδα διαθέτει τα πλέον σύγχρονα υποβρύχια και υπερτερεί σε ναυτική ισχύ. Η Τουρκία γνωρίζει ότι τυχόν πολεμικές επιχειρήσεις στο θαλάσσιο χώρο θα γίνει ο υγρός της τάφος.
4. Η Ελλάδα διαθέτει πυραύλους Exocet οι οποίοι σε συνδυασμό με τα Μιράζ 2000 μπορούν να καταστρέψουν την όποια αποβατική τουρκική επιχείρηση. Υπόψη ότι στον πόλεμο των Φώκλαντς το 1982 ο συγκεκριμένος πύραυλος βύθισε δύο από τα έξη πλοία των άγγλων.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ.
Στην παρούσα φάση και σε βάθος επταετίας, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις εξοπλίζονται πυρετωδώς με ένα κολοσσιαίο πρόγραμμα 120 δις $. Περιληπτικά θα μπορούσα να αναφέρω.
1. 100 με 150 F-35 τα οποία θα της εξασφαλίσουν συντριπτική αεροπορική υπεροχή.
2. Μεγάλο αριθμό υποβρυχίων ιδίου τύπου με τα δικά μας, αλλά ποιο σύγχρονα και βελτιωμένα, εξασφαλίζοντας υποθαλάσσια υπεροχή.
3. Κατασκευή «μίνι» αεροπλανοφόρου.
4. Μεγάλο αριθμό επιφανειακών θαλάσσιων πολεμικών πλοίων (φρεγάτες, κορβέτες, αποβατικά κλπ).
5. Κατασκευάζουν δικό τους πολεμικό αεροπλάνο προκειμένου να μην εξαρτούνται από ξένες αγορές.
6. Πληθώρα πυραυλικών συστημάτων κλπ.
Κατόπιν των ανωτέρω εύλογα προκύπτει το συμπέρασμα, ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μόλις αποκτήσουν την κατάλληλη αλλά και συντριπτική υπεροχή θα επανέλθουν, για να διεκδικήσουν με δυναμικό τρόπο τις περιοχές που σήμερα γκριζάρουν.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το παρόν γιγαντιαίο τουρκικό εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 120 δις δολλ, το οποίο είναι εν εξελίξει και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025, θα ανατρέψει τους συσχετισμούς στρατιωτικής ισχύος δραματικά υπέρ της Τουρκίας.
Το δεν διεκδικούμε τίποτε και δεν παραχωρούμε τίποτα, είναι άνευ ουσίας, όταν δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε τα υπάρχοντα. Τίποτε δεν χαρίζεται και τίποτε δεν κρατιέται, αν δεν μπορείς να το κρατήσεις . Τα γεωπολιτικό παίγνιο είναι σκληρό και ο πλέον αδύναμος θα υποστεί τις συνέπειες του αδήριτου νόμου της εξέλιξης.
Στη γεωπολιτική τα κράτη αντιμετωπίζονται ως ζώντες οργανισμοί: τα κράτη ιδρύονται (γεννώνται), εξελίσσονται και ακμάζουν (ζουν), παρακμάζουν (γερνούν ) και διαλύονται (πεθαίνουν). Τα σύνορα είναι προσωρινά στη φυσική κίνηση των κρατών.
Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια από κρισιμότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της, ακέφαλη από ισχυρή πολιτική, οικονομική και στρατιωτική ηγεσία.
Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, όταν όλα στην περιοχή μας επαναπροσδιορίζονται γεωπολιτικά, η χώρα μας βρίσκεται στη χειρότερη οικονομική κατάσταση με καταλυτικές συνέπειες στο κύρος και στην ισχύ της.
Η άμυνα της χώρας απαιτεί μιαν ακμαία εθνική οικονομία. Το λεχθέν από τον Δημοσθένη « δει δε χρημάτων και άνευ τούτων ουδέ εστί γενέσθαι των δεόντων», είναι διαχρονικό.
Η οικονομική κατάσταση της χώρας μας και το σημερινό ΑΕΠ είναι γνωστά. Το σημερινό ΑΕΠ της Τουρκίας είναι εικοσαπλάσιο του ελληνικού.
Εκτός των παραπάνω πώς να συνεγείρεις ένα λαό, όταν η πολιτική ηγεσία περιφρονεί τα σύμβολα της λέγοντας « πέστε ότι την σημαία την πήρε ο αέρας» ?
Πράγματι, το σημερινό δίλλημα είναι αντικειμενικά τρομακτικό και ψυχολογικά αφόρητο: η ειρήνη σημαίνει για την Ελλάδα δορυφοροποίηση και ο πόλεμος συντριβή.
Οι μετριότητες και ανθυπομετριότητες που απαρτίζουν την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού πολιτικού συστήματος καθώς και των όσων διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, δεν έχουν το ανάστημα να θέσουν και να λύσουν ιστορικά προβλήματα τέτοιας έκτασης και τέτοιου βάθους-ίσως να καταρρεύσουν ακόμα και στην περίπτωση όπου θα βρεθούν μπροστά στην μεγάλη απόφαση να διεξαγάγουν έναν πόλεμο. Γιατί αν ο πόλεμος είναι συνέχεια της πολιτικής , ποιος πόλεμος θα συνεχίσει μια σπασμωδική πολιτική.

Απορρίφθηκε το αίτημα αύξησης ωρών λειτουργίας για ΑΗΣ Καρδιάς & Αμυνταίου – Επιστολή «κόλαφος» στον Περιφερειάρχη από Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πηγή: e-ptolemeos.gr

Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις οι εν λόγω μονάδες, υπογραμμίζει ο Γ. Διευθυντής Περιβάλλοντος της Ε.Ε. «Κόλαφος» για την περιοχή και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η επιστολή που έλαβε ο περιφερειάρχης Θόδωρος Καρυπίδης από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Γενικό Διευθυντή Daniel Callegja, μέσα από την οποία καθίσταται σαφές με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι το αίτημα της κατά παρέκκλιση αύξησης των ωρών λειτουργίας από 17.500 σε 32.500 ώρες των του ΑΗΣ Αμυνταίου και της 1ης και 4ης μονάδας του ΑΗΣ Καρδιάς, δεν γίνεται δεκτό, με αποτέλεσμα εκτός των άλλων συνεπειών να κινδυνεύουν και οι τηλεθερμάνσεις Πτολεμαΐδας κα Αμυνταίου. Να σημειωθεί ότι ανάλογη επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έφτασε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη ΔΕΗ. Με την επιστολή αυτή η αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκαθαρίζει ότι «η παρέκκλιση» μπορεί να γίνει μόνο με αυστηρά κριτήρια και ότι οι εν λόγω μονάδες «δεν είναι επιλέξιμες να επωφεληθούν από την παρέκκλιση που προβλέπει το άρθρο 33 παράγραφος 1 της οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών». Για δε τις τηλεθερμάνσεις που προτάσσει ως επιχείρημα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος αντιτείνει ότι αν γίνει σωστή διαχείριση των ωρών λειτουργίας, αυτές δεν κινδυνεύουν μέχρι το 2023! Ακολουθεί αυτούσια η Επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Κύριε Καρυπίδη Σας ευχαριστώ για την  επιστολή σας της 31ης Ιουλίου 2017, με την οποία ζητάτε οι μονάδες I και IV  του ΑΗΣ Καρδιάς και οι μονάδες I και II του ΑΗΣ Αμυνταίου να ενταχθούν σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας 32.000 ωρών λειτουργίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 παράγραφος 4 της οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών. Οι διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 4 της οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών εφαρμόζονται μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και για τις μονάδες που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο. Το εν λόγω ζήτημα έχει ήδη συζητηθεί εκτενώς μεταξύ των ελληνικών αρμόδιων αρχών και των υπηρεσιών μου με βάση τα στοιχεία που παρείχαν οι ελληνικές αρχές. Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε τα αποδεικτικά στοιχεία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ανωτέρω μονάδες δεν πληρούν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ώστε να λάβουν την παρέκκλιση των 32.000 ωρών λειτουργίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Ως εκ τούτου, όπως εξηγήσαμε στις αρμόδιες ελληνικές αρχές στις επιστολές μας με ημερομηνία 18 Νοεμβρίου 2016 και 6 Ιουνίου 2017, το τελικό συμπέρασμα της Επιτροπής είναι ότι οι μονάδες I και IV του ΑΗΣ Καρδιάς και I και ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου είναι επιλέξιμες για να επωφεληθούν από την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 της οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών – δηλ. να μη λειτουργούν για περισσότερο από 17.500 ώρες, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 το αργότερο. Η επιστολή σας επισημαίνει τον ρόλο των εν λόγω μονάδων στην παροχή τηλεθέρμανσης. Δεδομένου ότι η ημερομηνία λήξης αμφότερων των διατάξεων με διαφορετικές συνολικές ώρες λειτουργίας είναι ίδια, δεν φαίνεται να εμποδίζονται οι φορείς εκμετάλλευσης στην κάλυψη των αναγκών θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες. Είναι σαφές ότι οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να συνυπολογίσουν αυτή την παράμετρο στον προγραμματισμό τους κατά την κατανομή των ωρών λειτουργίας».

Πηγή: e-ptolemeos.gr

Δείτε γιατί είναι εγκληματικές και ανυπόστατες όλες οι συμφωνίες τους και γιατί θα μπουν φυλακή όλοι μαζί !

https://justiceforgreece.wordpress.com/2017/05/22/δείτε-γιατί-είναι-εγκληματικές-και-αν/

 

Μηνυτήρια Αναφορά, Αίτηση, Καταγγελία με κύριο θέμα “Δεν εξουσιοδοτώ την Ολομέλεια της Βουλής, τον Νυν Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπιο Παυλόπουλο να ενεργήσουν για λογαριασμό του Ελληνικού Λαού

https://justiceforgreece.wordpress.com/μηνύσεις-2/μηνυτήρια-αναφορά-αίτηση-καταγγελία/

ΑΠΕ: ΔΥΟ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΣΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ!-Δ.Χοιδας

(Το ποσό ανεβαινει πολυ ψηλοτερα αν συνυπολογισουμε και το φυσικο αεριο που εισαγαμε για να «εξομαλυνουμε» (μεσω αεριοστροβιλων αμεσης αποκρισης) τις διακυμανσεις του αιολικου ρεύματος αλλα και τα λεφτα που πληρώσαμε σε ιδιώτες για να κρατανε τους αεριοστροβιλους σε «θερμη εφεδρεια» μην τυχον και πεσει ο αέρας κι εχουμε γενικευμενο μπλακαουτ… Και φυσικα, να επισημανουμε οτι, σε αντιθεση με τις εγχώριες θερμικες και υδροηλεκτρικες μοναδες, τα ΕΣΟΔΑ (και οχι μονο τα «κερδη») απο τις «βιομηχανικες» ΑΠΕ, στο μεγαλυτερο ποσοστο τους, φευγουν ακλαυτα στο εξωτερικο για να καταλήξουν στα ταμεια των ξενων «επενδυτων» που αποφασισαν οτι υπάρχουν μεγαλυτερα κοροϊδα στη νοτια Βαλκανικη απο οτι στις χώρες τους…Για αυτο και μας κουβαλήθηκαν (ειτε οι ιδιοι, ειτε μεσω ημεδαπών «μπροστινων») για να στραγγιξουν καθε ρευστοτητα απο αυτον το ξεπουλημενο τοπο Ηλιθίων…
Κι ειμαστε ακομα στην αρχη…Ο Σταθακης μοιραζει -στους «ευσεβως προσερχομενους στο γραφειο του»- αφειδως νέες αδειες χιλιαδων μεγαβατ, σαν να ειναι τραπουλοχαρτα…Κι επειδη ξερει οτι απευθυνεται σε «καλοπροαιρετους απληροφορητους» ή σε «πληροφορημενους ηλιθιους» – που νομιζουν οτι θα σωσουν τον πλανητη- εξακολουθει να χαρακτηριζει αυτες τις εξωγενεις «βδελλες ρευστοτητας» ως…επενδυσεις! )

—————————————————————————

<<……Υπάρχουν τερατώδη ψέματα που επειδή διαδίδονται με σοβαροφάνεια και επαναλαμβάνονται συχνότατα γίνονται πιστευτά ως αλήθειες. ‘Ένα από αυτά είναι ότι «οι ΑΠΕ μειώνουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος» και ότι «η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά πλαίσια γίνεται η φθηνότερη μορφή παραγωγής ηλεκτρισμού».

Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική:
Σύμφωνα με στοιχεία του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) το 2017 πληρώσαμε:
– 509 εκατομμύρια ευρώ σε αιολικά (μέση τιμή 92,30 ευρώ/ΜWh)
– 1,2 δις ευρώ σε φωτοβολταϊκά (μέση τιμή 292,50 ευρώ/ΜWh)
– 209 εκατομμύρια ευρώ σε φωτοβολταϊκά στέγης (μέση τιμή 409,80 ευρώ/ΜWh)
– 51,6 εκατομμύρια ευρώ σε μικρά υδροηλεκτρικά (Υ/Η) (μέση τιμή 88,00 ευρώ/ΜWh)
– 37,1 εκατομμύρια για βιοαέρια και βιομάζα (μέση τιμή 132,30 ευρώ/ΜWh).
Δηλαδή συνολικά 1,8 δισεκατομμύρια και κάτι!!!

Το ποσό αυτό αφορά μόνο το 27% της ηλεκτροπαραγωγής ( αιολικά 11%, φωτοβολταϊκά 9%, Η/Υ 7%) καθώς το 31% καλύφθηκε από λιγνίτη , το 30% από φυσικό αέριο , ενώ το υπόλοιπο 12% καλύφθηκε από εισαγωγές.

Και για να αντιληφθούμε πόσο χρυσοπληρώνουμε τις ΑΠΕ αναφέρουμε ότι το 2017 η Ο.Τ.Σ. (δηλαδή η χονδρική τιμή με την οποία πληρώνονται οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα) κυμάνθηκε από 44,57 ευρώ έως 74,60 ευρώ ανά ΜWh που θεωρείται τιμή ρεκόρ με τα μέχρι σήμερα δεδομένα (το 2016 η ΟΤΣ κυμάνθηκε από 40,78 ευρώ έως 51,09 ευρώ)
( Θα βρείτε τον σχετικό πίνακα στα Μηνιαία Δελτία ΗΕΠ του ΛΑΓΗΕ – Δεκεμβριος 2017 σε PDF) .

Εν ολίγοις, οι ΑΠΕ βλάπτουν σοβαρά τους καταναλωτές. Αυτή είναι μια αλήθεια που εφόσον την αντιληφθούμε, ανοίγει το δρόμο για να αντιδράσουμε και να διεκδικήσουμε ηλεκτρικό ρεύμα σε προσιτή τιμή για όλους….>>

https://diktioenkat.blogspot.gr/2018/02/blog-post_12.html

Ολες οι αποδειξεις και στοιχεια σε αυτο το μπλογκ 12.2.2018

Η εγκαταλείψει απο το Σημιτη το 1996 της κυβερνητικές απόφασης για εφαρμογή της μικτής καυσης 15.5.1995 και εισαγωγή του Φ.Α. Στη Δυτ.Μακεδονια στοίχισε ανεπανόρθωτη καταστροφή 250 εκ.τον λιγνίτη απο 35 ευρο ο Τονος μας κάνουν 10 δις .
Αν σε αυτα προσθέσουμε 12.500 MW ανενεργά έτυμες μονάδες που κατασκευάστηκαν αυτά τα χρόνια θερμικές αιολικές κλπ Το κόστος κατασκευής αιολικών »πάρκων»σήμερα κυμαίνεται απο 1 εκατ ευρώ μέχρι 1,5 εκατ ευρώ για καθε εγκατεστημένο Μεγαβάτ και η θερμικη μοναδα 5 κόστος κατασκευής 2.εκ. Η MW όλες μας κάνουν περίπου 15 δις . Μαζί είναι 25 δις ευρώ ειναι λίγα ?